1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. Ahraru Şam'dan Nusret Cephesi ve Cemal Maruf Açıklaması!
Ahraru Şam'dan Nusret Cephesi ve Cemal Maruf Açıklaması!

Ahraru Şam'dan Nusret Cephesi ve Cemal Maruf Açıklaması!

Ahrar Şam İslam Hareketi, Nusret Cephesi ve Cemal Maruf gurubu arasında yaşanan çatışmalar hakkında açıklamada bulundu...

A+A-

Suriye'deki muhalif gruplar arasındaki çatışmaya dair Ahrar Şam İslam Hareketi, Nusret Cephesi ve Cemal Maruf grubunu merkeze alarak bir beyanatta bulundu. İşte o beyanat:

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH IN ADIYLA

Yüce Allah (c.c) Kuran-ı Kerim’de buyurarak derki; “Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden insanın konuşması hariç , ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. “

Allah’ın emrine icabeten, Allah’ın hükmünü hakim kılmak yöntemiyle Müslüman kanının dökülmesini önlemek, Mübarek Şam Topraklarındaki Mübarek Direniş hareketinin devamını sağlamak isteğiyle, çatışma ve ihtilafların büyümesini engellemek ve sorunları çözmek maksadıyla adım atmış bulunuyor ve bu vesile ile bazı noktalara dikkat çekip beyanımızı ortaya koyuyoruz.

˜ Tarafların görüşleri ve düşüncelerinin dinlenip alınması elzem olup, düşmanın ilerlemesine neden olacak her türlü davranış ve ittifakın cihad fıkhı ve anlayışımızla ters düşüp yok sayan hükmünde olduğu bilinmelidir. Bu sebeptendir ki; sorunun halledilip sağlıklı kararların verilebilmesi için olay, şer’i mahkemeye taşınması ve çözümün Allah’ın koymuş olduğu hüküm ve kaidelerde aranması gerekmektedir.

˜ Öte yandan, kişi, cemaat, grup, topluluk yada birliklere verilecek olan kafir, mürtet, müfsit, fitneci gibi sıfat ve hükümler mutlaka zahir delillere dayandırılmalıdır ki; hak kaybolup batıla karışmasın ve insanlar bunu kabulde zorlanmasın. Ancak bununla beraber, şüphesiz günahsız olan sadece Allah’ın günahsız kıldığıdır.

˜ Sorunların çözülmesi maksadı ile kurulacak olan şer’i mahkemenin sağlıklı ilerleyebilmesi için bildirilen şartlara asla muhalefet edilmemelidir. Kararların asli ve usulüne uygun olarak düzenlenen bir suret ile taraflara ibraz edilmelidir. Bir tarafın haksızlığına rağmen yüceltilmesi diğer tarafınsa haklılığına rağmen haksız çıkarılmaya çalışılması yada karşısında yer alınması, yada Suriye direnişinde cihat eden gruplar arasından herhangi birinin çıkarına yönelik kararlar aldırılıp uygulanmasına çalışılması, mahkemeyi asla amacına ulaştırmayacağı ve fayda vermeyeceği unutulmamalıdır..

Yukarıda aktarılmaya çalışılanlara binaen; bizler, bütün tarafları bütün grupları, ortak direniş ve cihat hareketindeki bütün birlik ve çalışanları, Allah’ın kurallarıyla muhakeme olunmaya ve aradaki sorun ve anlaşmazlıkların bu yolla çözülmesine davet ediyoruz. Ancak bunun zeminini hazırlanıp fiili olarak başlanmasından önce beklemeksizin ve vakit kaybetmeden direkt olarak;

1. Taraflar arasındaki bütün husumetlerin ve çatışmaların durdurulup, silahların sıcak çatışma bölgelerine yani düşman cephelerine çevrilmesi,

2. Tarafların ellerinde bulundurdukları esirleri, cinayetle itham edilenler hariç, serbest bırakılması ya da bağımsız ve üçüncü bir tarafa teminat ve güvence karşılığında teslim ya da emanet edilmesi,

3. Herkesin ve bütün tarafların onay verdiği şer’i ve ihtilaf davalarına çözümler sunabilen bir mahkemenin kurulmasına başlanması, kurulacak mahkemenin yaşanan son olaylara Allah kuralları referansıyla çözümler bulmak maksadıyla derhal aktif hale getirilip herkesin onay verdiği ve hakiminin tamamen tarafsız olduğu bir heyetin oluşturulması gerekmekte, ve ayrıca mahkemenin alacağı kararların uygulanması noktasında bütün tarafların taahhüt vermesi ve yardımcı olması icap etmektedir. 

Bu minvalde hasbi geçen adımların atılmasına, grup ve tarafların kendilerine bu beyanın ilan edilmesinden sonra 72 saat içinde kararlara muvafakat vermeleriyle başlanacaktır.

Son olarak, yüce Allah (c.c) “ onların aralarında hüküm vermesi için Allah a ve resulüne davet edildikleri zaman, müminlerin sözü –işittik ve itaat ettik- demeleridir. İşte onlar felaha erenlerdir. “ kavlini hatırlatarak beyanımızı bitiriyoruz.

“ Şüphesiz gerçek kastın ne olduğu bilen ve doğru yola ileten Allah tır. “

AHRAR ŞAM İSLAM HAREKETİ  HAREKET KOMUTANLIĞI 13 / MUHARREM / 1436 HİCRİ

İslahhaber

HABERE YORUM KAT

2 Yorum