Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Yazarın Tüm Yazıları >

3 Mesih

A+A-

Konum, Hıristiyanların 3’lemesi/teslis inancının dayanağı olan “Rab, İsa, Ruhul Kudüs” olan 3 İsa değil. 3 Mesih. Yahudilerin Meşiyah, Hıristiyanların ve Müslümanların 2 ayrı Mesih beklentisi

Yahudiler bir Mesih bekliyorlardı.. Aslında Hz. İsa beklenen Mesih idi. Hz. İsa bir Beni İsrail peygamberi idi. Ama bekledikleri arasından biri gelmeyince ve söyledikleri işlerine gelmeyince onu kabul etmediler..

Daha sonra bazıları, tıpkı “Üzeyir Allah’ın oğlu” dedikleri gibi Hz. İsa’ya da oğulluk isnat ettiler. Hatta daha da ileri gidip ona uluhiyet isnat ettiler..

Yani Hıristiyanların Hz. İsa’nın “Allah’ın oğlu” olduğu iddiası, Yahudilerin geleneğinde var olan sapkınlıktan başka bir şey değildir.. Yahudilerin bekledikleri hak olan Mesih geldi fakat onlar onu inkar ettiler. Hz. İsa’nın Mesihiyetini kabul edenler ise ona ilahlık isnadında bulundular. “Onlar din büyüklerini ilah ve rab edindiler” böylece de sapkınlığa uğradılar..

Aslında tek bir Mesih var. O da Hz. İsa. Yahudiler onu inkar ettiler. Hıristiyanlar önce onu çarmıha gerip öldürdüler, sonra da dirilttiler.. Ahir zamanda onun dünyaya dönüşünü bekliyorlar..

İslam geleneğinde çarmıha gerilme olaya kabul edilmez.. Onun Allah tarafından ref ve muhafaza edildiğine inanılır.

Bu konudaki ayetler şunlar: Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular, Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. (Al-i İmran Suresi, 54) Ve: “Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 157-158)

Hz. İsa’nın kayboluşu, Mehdi için de bir referans oluşturur.. Hz. İsa göğe çekilmiştir, Mehdi ise yeryüzünde “muntazır” dır. Sadece Ashabı Kehf örneğinde olduğu gibi gizli bir mekanda muhafaza edilmektedir.. Hz. İsa yaşıyorsa dönecektir.. Bu bekleyiş Yahudilerin devam eden Mesih beklentisi, ve Hıristiyanlar için 2. hayat beklentisi ile örtüşmektedir.

Müslümanlar açısından Hz. İsa’nın “gökten inişi”, dünyaya gelişi gibi mucizevi bir hadisedir.. Müslümanlar arasındaki yaygın rivayetlere göre, dönüşünde, hayatta iken müjdelediği Ahmed’in şeriatına uyacak ve kendisi bu yeni hayatında vahiy ve nübüvvet görevi yapmayacak, onun için de Mehdi’nin imametinde namaz kılacaktır..

Aslında Hz. İsa’nın dönüşü inanışı, hem Yahudiler, hem de Hıristiyanlar açısından sorunlu bir dönüş olacaktır.. Hatta Hıristiyanların kendi içinde, Katolik, Protestan ve Ortodokslar açısından yeni teolojik sorunları beraberinde getirecektir.. Herkes kendinden çok emin gözükse de, ötekiler tarafından bu görüşler kabul görmemektedir.. Dolayısı ile “kıyamet teolojisi”, derin bir iman ve fıkıh karmaşasını da beraberinde getirecek gibi gözükmektedir..

Deccal Hıristiyanlar için “Anticrist”, bir negatif kimliktir ve Hz. İsa’nın mücadele edeceği, öldüreceği ve yeryüzünü Rabbe has kılarak takdis edeceği, son misyonu ile ilgili bir objedir..

Kur’an-ı Kerim’de açıkça Deccal’den söz etmez.. Bu konuda Hz. İsa’nın bazı rollerinin İslam toplumunda Mehdi’ye, Hıristiyanlıkta ise Mehdi’nin bir çok rolünün Hz. İsa’ya yüklendiğini görmek mümkün.. Müslüman dünyada Mesih’in dönüşünden çok Mehdi’nin zuhuru daha fazla ilgi uyandırmıştır. Şianın bu konuyu bir iman meselesi gibi görmesi ve bazı hadisler bu yönde bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur.. Oysa mesela Dabbetül Arz, Yecüc Mecüc (Hıristiyanlıktaki Gog Magog) Kur’an’da zikredilen zamanı ve mahiyeti hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığımız hakikatlerdir.

Aslında, Mehdi ve Mesih beklentisi içinde olanlar bir kurtuluş arayışı içinde olmalarına rağmen, başlarına gelecekten habersiz gözüküyorlar..

Sünni dünyada, son zamanlarda Şiilerin 12. İmamının Deccal olduğunu söyleyen, iddialarını eski metinlere dayandıran bir sürü rivayetten söz edilmekte ve “Rafızilerin Mehdi’si Davud peygamberin ve Davud peygamber ailesinin şeriatıyla hükmedecektir. Şiilerin/Rafizilerin Mehdi’si İbranice konuşacaktır. Yahudilerin krallığı olacağı için takipçileri de Yahudiler olacaktır” iddiaları yayılmaya çalışılmaktadır.

Bırakın kim ne diyorsa desin, sonunda bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikati bize bir gün gösterilecektir.. Bu konu yarın da devam edecek. Selam ve dua ile.

YENİ AKİT 

YAZIYA YORUM KAT